Drzwi przeciwpożarowe są podstawową linią obrony przed ogniem. Drzwi przeciwpożarowe są testowane zgodnie z normami krajowymi i powinny być oznaczone etykietą, która wskazuje na zgodność z tymi normami. Standard NFPA (National Fire Protection Association) 101 wymaga, aby drzwi przeciwpożarowe nie mogły być otwarte przy użyciu siły 20 funtów przyłożonej do strony zamka drzwi. Oznacza to, że jeśli można je otworzyć ręką, to nie są to skuteczne drzwi przeciwpożarowe.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być samozamykające lub zamykające się automatycznie. Drzwi samozamykające się zamykają się automatycznie po upływie określonego czasu od ich ostatniego otwarcia. Drzwi z automatycznym zamykaniem zamykają się automatycznie, gdy przez pewien czas (zwykle około 30 sekund) nie ma przy nich żadnego ruchu.

To, jaki rodzaj drzwi przeciwpożarowych jest używany, zależy od tego, z jakim typem budynku masz do czynienia i jakiego rodzaju oceny potrzebuje. Na przykład, jeśli instalujesz drzwi w budynku biurowym lub szkole, prawdopodobnie będziesz chciał użyć samozamykających się drzwi przeciwpożarowych, ponieważ ludzie będą je otwierać i zamykać przez cały dzień – ale jeśli instalujesz je w obszarze przemysłowym, gdzie nie ma dużego ruchu ludzi, wtedy automatyczne zamykanie będzie odpowiednie.

Drzwi przeciwpożarowe są wykonane tak, aby wytrzymać ogień, ciepło i dym. Mogą być wykonane ze stali, aluminium lub drewna. Drzwi przeciwpożarowe są instalowane w otworach budynku, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu pomiędzy pomieszczeniami.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wyposażone w klapy przeciwpożarowe, które są zaprojektowane tak, aby zamykały się automatycznie w przypadku pożaru. Stosowanie drzwi przeciwpożarowych i/lub klap przeciwpożarowych jest w niektórych krajach regulowane prawnie, aby budynki spełniały określone standardy bezpieczeństwa przed ogniem i rozprzestrzenianiem się dymu.

Montaż drzwi przeciwpożarowych może być wykonywany przez fachowca lub można to zrobić samemu. Zwykle jednak lepiej jest powierzyć tę pracę profesjonaliście, ponieważ musisz upewnić się, że drzwi są poprawnie zamontowane i że będą one działać w sytuacji pożaru.

Jeśli decydujesz się na montaż drzwi przeciwpożarowych samodzielnie, upewnij się, że kupujesz odpowiedni model drzwi. Niektóre modele mają niewłaściwą liczbę klamek lub niewłaściwy typ zamka, co może doprowadzić do tego, że drzwi przeciwpożarowe nie będą skuteczne w sytuacji pożaru.